Краткая история Беларусі za apošnija 1000 hod

Краткая история Беларуси за последнюю 1000 лет

Асобы. Список [ А-Я ]

Лариса Гениюш

В ее судьбе и творчестве тесно увязано все, что Советская власть стремилась вычеркнуть из нашей истории — БНР и Калиновский, ГУЛАГ и жаўнеры Монте-Касино, Беларуская Краевая Абарона и Белорусская Освободительная Армия. В своих воспоминаниях она тепло отзывалась об Олехновиче и Витушко, Арсеньевой и Кушеле.

Памятник Ларисе Гениюш в Зельве — это, пожалуй, единственный памятник в РБ с символикой БНР — БЧБ-флагом и Погоней.

Лариса Гениюш
Л. Гениюш, Зельва

Лариса Гениюш
Зельва

Лариса Антоновна Гениюш, в девичестве Миклашевич (9 августа 1910 - 7 апреля 1983) — белорусская поэтесса, писательница и общественный деятель.

Родилась в имении Жлобовцы Волпинской волости Гродненского уезда (Волковысский район) в семье зажиточного крестьянина-землевладельца.

1935 Выходит замуж за Янку Гениюша, который учился в Карловом университете в Праге, а потом работал врачем. После рождения сына выезжает к мужу в Прагу.

1939 Красная армия вступила на территорию Западной Белоруссии. Отец Ларисы, Антон Миклашевич, был расстрелян, мать и две сестры сосланы в Казахстан. Лариса Гениюш публикует свои первые стихи в газете белорусских эмигрантов-националистов "Раніца". Первый сборник "Ад родных ніў" выйдет в 1942 году.

1943 Лариса Гениюш становится Генеральным секретарем Рады БНР в эмиграции. Она сохраняет и упорядочивает архив Белорусской Народной Республики, помогает белорусским эмигрантам, политическим беженцам и военнопленным. Позже, в тюрьме НКВД, ее будут допрашивать, чтобы получить сведения об архиве.

1948 Органы МГБ арестовывают Ларису и Янку. Оба находятся в тюрьмах Чехословакии, Львова, с октября 1948 года в тюрьме в Минске. Здесь Ларису допрашивает министр госбезопасности БССР Лаврентий Цанава.

1949 года Ларису и Янку Гениюшей приговаривают к 25 годам лишения свободы в лагерях ГУЛАГ (Мордовия, Коми).

1956 После смерти Сталина Гениюши выходят на свободу (срок пакараньня быў зьменьшаны). Не реабилитированы (считаются врагами народа) до сих пор.

Трагична судьба ее семьи: в Казахстане умерла мать и две сестры. Брат Аркадий погиб 27 июля 1944 в битве под Монте Кассино (армия Андерса) в Италии. Другой брат, Ростислав, погиб в апреле 1945 года под Берлином в армии Берлинга (1-я польская армия).

"Споведзь"
короткие цитаты

Да мяне падышоў Вітушка, сказаў, што завязе мяне да Арсеньневай. Калі апынуліся ля ягонай машыны, такога нейкага «казла», ён спыніўся й кажа: «Ларыса Геніюш, я ненавіджу немцаў, я толькі й толькі беларус, але нам трэба здабыць яе для народу, гэту зямлю нашу, і трэба нам усё дзеля гэтага выкарыстаць... Я мусяў сказаць вам гэта». — «А я й так гэта ведала»

Мы паехалі да Кушаляў. Натальля Арсеньнева была сама ўдома, мы прывіталіся. Я памылася. Раптам увалілася ў хату поўна моладзі, яны хацелі, каб я пабыла з імі, у іхняй кампаніі гэты вечар. Вечарам прыйшоў Кушаль. Мала ў жыцьці я сустракала так шляхотных, бескарысных патрыётаў, якім быў Кушаль. Ён, як і Вітушка, жыў і дыхаў толькі тым, што мог нешта рабіць для Беларусі.

Мы былі ў такім становішчы, што нам нельга было абмінуць найменшай магчымасьці, гдзе можна было б заявіць аб тым, што мы людзі й зямля гэтая — наша зямля! Аб сабе з нас мала хто думаў, думалі аб народзе, аб справе.

«Малая розьніца між немцамі й рускімі для нас», — адказаў мне Кушаль, калі я ганіла немцаў. «Яны нелюдзі, але й тыя нічога добрага, акрамя лагероў і сьмерці, пакуль што не прынясьлі нам»...

У Прагу пачалі зьяжджацца ўцекачы з Беларусі, з Украіны. Гэта былі пераважна гарачыя патрыёты, якія з болем ад'яжджалі ў сьвет, і толькі таму, што беспэрспэктыўнасьць беларускай нацыянальнай працы пры саветах была ім ведамая даўно.

Чэхі былі амаль стопрацэнтна супраць немцаў і прагна чакалі рускіх, вельмі ружова рысуючы сваю будучыню пры іх. У нас наконт гэтага ніякіх ілюзыяў не было, горкай практыкай лягла на маю сям'ю хваленая рознымі агентамі ўсходняя культура... Пазьней скажа мне нейкі журналіст, які забрыў на дапрос у знамянітую «амэрыканку», што якая розьніца — з чэскім мы грамадзянствам ці з іншым, гэта толькі пытаньне пару гадоў, калі ўсё гэта будзе — рускае... Адна дзяржава...

Колькі іх ужо перавярнулася, тыранаў на нашай зямлі, і кожны крута загадваў найстрашнейшую нагласьць: любіць сябе! «Собака бьющую руку лижет». О, не, не, не, мы нашчадкі Міколы Гусоўскага, мы племя Скарыны, браты Кастуся!..

Усе мы былі для саветаў нявольнай ненавіснай масаю. Працаваў хто з немцамі, ці толькі ў Бога верыў, ці толькі хацеў гаварыць на роднай мове, ці здуру расказаў страшны сон пра Сталіна - усе разглядаліся аднолькава, за выняткам тых, незалежна ад іх віны, якія верай і праўдаю кляліся ў вернасьці «бацьку Сталіну» і ў лютай нянавісьці да ўсяго іншага сьвету. Такія былі пераважна лагернымі прыдуркамі, і іх рукамі часта нас нямала мучылі. Прыдуркамі, безумоўна, былі пераважна расейкі, але здараліся і іншыя...

Я была лагернай энцыкляпэдыяй, і да мяне часта зьвярталіся ў спорах. Стаімо раз шэрай, ад сьвежага сьнегу прамоклай грамадкай пад сьцяною нейкага інцінскага «палаца», прад намі праходзяць інцінскія жыхаркі, едуць студабэкеры. Дзяўчаты з Прыбалтыкі і ўкраінкі пачынаюць крытыкаваць іх уборы, негустоўныя, прэтэнсыяльныя ў гэтым нялюдзкім клімаце. Расейкі тут і сьцяліся з імі, што ў іх лепш, як у Эўропе! «I машыны?» — пытаюцца ўкраінкі. «Да, и машины». — «Та, пані Ларысу, скажыце вы: е ў іх маркі своіх машынів?» Кажу: «Е». Тут мае дзяўчаткі й скісьлі... «А яка ж у іх марка?» — «Яка? А «чорны воран»,— кажу. Ну й пачаўся хохат.

Нічога не было для мяне немагчымага ў жыцьці. Я ўмела выйсьці з любой бяды, бо кожнаму змагла лагічна даказаць сваю праўду. Я не магла ратавацца толькі ад саветаў, бо тут была адна толькі магчымасьць: прадаць сумленьне, чорнае назваць белым, адрачыся ад Хрыста і ўпасьці на твар перад Сталіным. Не, не, не!!! Даруй, малы пакінуты юнак, даруй, мой сын... Хачу, каб некалі ты зразумеў мяне, каб дараваў свае мучэньні. Не было ў мяне выбару, сын, — Бацькаўшчына і яе інтарэсы важней за цябе, за мяне, за нашага тату...

Паэтка і хрысціянка

На удивление уважительно сделана страничка о Ларисе Гениюш на сайте Гродненской епархии БПЦ.

Вялікае дзякуй, гарадзенцы.

*Границы Беларуси 1914-1946 гг

Хронология событий 1914-1991 в границах Беларуси

1914-1918 Первая мировая война. В 1916-18 Линия фронта проходит по границе Второго раздела Речи Посполитой.

1917 Крах Российской империи — в результате Февральской революции (переворота) в границах империи объявлена Российская Республика. Октябрьским переворотом (революцией) Временное правительство Республики свергнуто.

1918 (25 марта) В исторических границах белорусского этноса объявлена Белорусская Народная Республика (БНР).

1919 Поражение БНР в борьбе с большевиками. 1 января в Смоленске была провозглашена Советская Социалистическая Республика Белоруссия, 8 января правительство ССРБ переехало из Смоленска в Минск. 27 февраля объявлено о создании Литовско-Белорусской ССР.

1919-1921 Советско-польская война. Декрет Всероссийского ЦИК «Об объединении Советских республик: России, Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии для борьбы с мировым империализмом»

1920 (31 июля) Создание БССР — в газете «Советская Белорусь» была опубликована "Декларация о независимости БССР".

1920 (9 октября) Создание Срединной Литвы Litwa Srodkowa (1920-22) — 1-ая Литовско-Белорусская дивизия генерала Желиговского (куда входили Виленский, Минский, Новогрудский, Гродненский стрелковые полки и Литовско-Белорусский полк артилерии) отбила Вильню у Литовской Республики.

Генерал Желиговский поддерживал пан-славянские движения и считал Литву центром славянства. — "Но не только географически Литва была сердцем славянства. Была им морально. Она, одна из всех славянских народов, могла легко поговорить со всеми. Как с Польшей, так с Россией, так с Украиной. Уклад психичны литовских народов была как бы создан, чтобы примирить всех. У него никогда не было враждебности, ни национальной, ни религиозной, ни культурной."

1920 (27 ноября) Слуцки Збройны чын — попытка Часовай Рады Случчыны восстановить независимость края в формате БНР. "Збройны чын" справедливо называют не "восстание", а "беларуска-расейская вайна 1920 году". В течение месяца пад зброю стали свыше 4000 человек.

1921 (18 марта) Рижский мир — итог советско-польской войны — снова разделил Беларусь почти по линии Второго раздела Речи Посполитой.

1924-26 После передачи БССР восточных белорусских территорий, восточная граница Беларуси стала соответствовать границе ВКЛ 1537 года.

1939-1945 Вторая Мировая война (ВМВ).

1939 (17 сентября) Польский поход РККА и парад в Бресте — Советский союз (СССР) вступил во Вторую Мировую войну. 2 ноября издан "Закон СССР от 2.11.1939 о включении Западной Белоруссии в состав СССР и воссоединении её с БССР".

1946 По результатам Ялтинской конференции 1945 (подводящей итоги ВМВ), Белостокская область, а также небольшие участки Гродненской и Брестской области были переданы Польской Народной Республике.

1990 (27 июля) Принята Декларация о государственном суверенитете Белорусской ССР,

1991 (25 августа) Декларации о суверенитете придан статус конституционного закона. 19 сентября БССР была переименована в «Республику Беларусь».

1991 (8 декабря) В усадьбе Вискули (Беларусь) были подписаны Беловежские соглашения о прекращении существования Союза Советских Социалистических Республик как «субъекта международного права и геополитической реальности» и о создании Содружества Независимых Государств (СНГ)

1991 (26 декабря) Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР, тем самым официально распустив Союз ССР и его институты власти. СССР прекратил свое существование.
http://inbelhist.org/belaruskie-lesnye-bratya/
http://yudik.org/archives/7482
http://kdkv.narod.ru/Monte-Cassino/Monte-Cassino.html
http://orthos.org/news/2014/08/09/den-pamyati-larisy-geniyush-v-zelve
http://www.aif.by/timefree/history/item/29721-monte-kassino.html

Ликбез: гісторыя Беларусі. Кратко. Інтэрактыўна. Як мае быць. Must have.

Since 2014